Glasajte za nas

 Po mišljenju stručne komisije
informatičkog magazina "INFO",
ova web-stranica izabrana je
među 40 najboljih domaćih
web stranica za 2002. godinu.